Stała obsługa klienta

Centrum Zarządzania Środowiskiem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak 
i przyszłych klientów zapewnia stałą obsługę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
Współpracę rozpoczynamy audytem środowiskowym, polegającym na zapoznaniu się 
z technologią zakładu, ocenie przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Audyt zostaje zakończony raportem, który zwiera tzw. bilans wejścia, określający obowiązki, które są spełniane i obowiązki, które wymagają zastosowania działań naprawczych.
Stała współpraca podjęta po zakończeniu audytu opiera się o następujące działania:
– prowadzenie ewidencji odpadów,
– sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
– sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
– obliczenie opłat za korzystanie ze środowiska,
– prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach, sporządzanie raportów do KOBIZE,
– nadzorowanie dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO),
– wypełnianie obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
– stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
– prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej,
– uczestnictwo w kontroli WIOŚ,
– nadzorowanie wykonywania pomiarów emisji.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com