Wdrażanie systemu ISO 14001

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego określonego w normie ISO 14001 jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej.
Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje Państwu wdrożenie systemu ISO 14001 łącznie 
z tworzeniem dokumentacji systemu (procedur), przeprowadzanie szkoleń ISO 14001 zarówno dla pracowników, auditorów wewnętrznych jak i Pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością. Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem może przynieść Państwu wiele korzyści, oto kilka z nich:
– polepszenie wizerunku firmy,
– zapobieganiem niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe,
– świadomą realizację działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana,
– zapobieganie zaniedbaniom w zakresie odprowadzania opłat środowiskowych, co ustrzega firmę przed tzw. opłatami podwyższonymi i karami.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com