Pozwolenia zintegrowane

Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskania pozwoleń zintegrowanych, które dotyczą instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Jedną z korzyści związanych z wprowadzeniem pozwoleń zintegrowanych jest ujęcie środowiskowych warunków eksploatacji instalacji w jednym pozwoleniu. Zgodnie z polskim prawem pozwolenie zintegrowane zwalnia prowadzącego instalację z obowiązku uzyskania następujących rodzajów pozwoleń „komponentowych”:
– pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
– pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Centrum Zarządzania Środowiskiem jest firmą, która może przygotować wniosek o wydanie takiego pozwolenia oraz jeśli zachodzi taka potrzeba – raport początkowy.
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska wskazują, że wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego musi zawierać raport początkowy w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.
Uogólniając możemy przyjęć, że raport początkowy to dokument, który przedstawia stan gleby 
i wód gruntowych przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub przy aktualizowaniu posiadanego już pozwolenia.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com