Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy jest usługą, polegającą na wnikliwej analizie stanu przestrzegania przez Państwa firmę obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Punktem wyjścia 
w przeprowadzeniu audytu środowiskowego jest zapoznanie się z technologią przedsiębiorstwa oraz analiza dokumentacji Państwa firmy.
Audyt środowiskowy obejmuje takie obszary jak:
– gospodarka odpadami,
– gospodarka wodno- ściekowa,
– emisje do powietrza,
– hałas,
– sprawozdawczość środowiskowa, opłaty środowiskowe, decyzje środowiskowe,
– procesy technologiczne występujące w firmie.
Centrum Zarządzania Środowiskiem przygotuje dla Państwa audyt środowiskowy, który pozwoli poznać potrzeby Państwa Firmy w zakresie korzystania ze środowiska, jak również wyznaczy obowiązki jakie w tym zakresie muszą być spełnione. Wynikiem audytu jest raport określający bilans obowiązków na terenie zakładu, obszary wymagające zastosowania działań naprawczych i korygujących, a także wskazujący sankcje karne za niespełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Audyt środowiskowy jest usługą, która pozwala niezależnemu wykwalifikowanemu audytorowi na obiektywną, wnikliwą ocenę działalności firmy w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska. Umożliwia:
– zapobieganie negatywnym skutkom niespełniania norm środowiskowych,
– polepszenie wizerunku firmy,
– zapobieganiem niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe,
– świadomą realizację działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana,
– zapobieganie zaniedbaniom w zakresie kar za niewykonywanie obowiązkowych pomiarów, odprowadzania opłat środowiskowych, co ustrzega firmę przed tzw. opłatami podwyższonymi i karami finansowymi.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com