Centrum Zarządzania Środowiskiem

Wspieramy przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej
w kwestiach związanych z szeroko pojętą
ochroną środowiska.

Nasze centrum

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązki wynikające z ochrony środowiska. Mnogość aktów prawnych, ciągła ich aktualizacja oraz różne interpretacje przepisów często stanowią barierę dla wypełniania wymaganych ustawowo obowiązków w konsekwencji narażając Przedsiębiorstwo na kary finansowe związane z brakiem lub nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków.

Mając na uwadze problemy z tym związane pragniemy zaproponować Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego. Oferujemy profesjonalną pomoc w prowadzeniu pełnej dokumentacji dla każdego Przedsiębiorstwa, pozwalającej wywiązać się z obowiązków, wynikających z polskiego prawa oraz unijnych dyrektyw.

Nasza kultura


Jednym z naszych najważniejszych zasobów jest nasza kultura organizacyjna. Stanowi drogowskaz w naszej działalności i pozwala budować prawdziwą wartość dodaną dla Klientów, dla nas samych i dla społeczeństwa jako całości.

Bezpieczeństwo


Życie i zdrowie ludzkie jest dla nas najważniejszą wartością. Prowadzimy nieustanne i długofalowe działania na rzecz osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika u naszych Klientów.

Troska o środowisko


Szacunek i dbałość o środowisko naturalne, z którego zasobów czerpiemy, to nasze priorytety. Chcemy, by czyste powietrze i woda służyły następnym pokoleniom.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.

Przedsiębiorstwa

Świadomość

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com